avize

AVIZE

Memento Architecture oferă consultanță în vederea elaborării documentațiilor de autorizare a construcțiilor, reprezentării pentru obținerea de la primării și de la instituțiile abilitate a avizelor și acordurilor necesare autorizării și pentru realizarea de expertize tehnice și audit energetic în construcții.

 

 

Obținerea autorizației de construire cuprinde:

 • obținerea unui certificate de urbanism
 • obținerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism emis
 • realizarea proiectului tehnic

 

În baza certificatului de urbanism emis de primărie și a conceptului de proiectare convenit cu dumneavoastră, realizăm documentația tehnică în vederea autorizării construirii (DTAC), ca parte a proiectului tehnic (PTh) ce va fi folosit la ridicarea construcției. Prezentăm apoi proiectul pentru avizare către un verificator atestat, pe fiecare specialitate, îl înscriem la Ordinul Arhitecților din România, iar primăria va emite autorizația și vom începe să construim.

 

Documentația pentru autorizarea construirii sau desființării unei lucrări de construcții include, pe lângă proiectul cu componentele de arhitectură, structuri și instalații, un număr de avize și acorduri, solicitate prin certificatul de urbanism, care trebuie obținute din partea unor instituții, agenți economici sau autorități competente. Memento Architecture se poate ocupa de depunerea, urmărirea stadiului elaborării și colectarea acestor avize și acorduri, astfel încât procesul de autorizare a construirii să se realizeze într-o durată de timp cât mai redusă.

Memento Architecture oferă servicii de consultanță și proiectare pentru obținerea avizelor și autorizațiilor PSI. Clădirile care au nevoie de aviz și autorizare PSI sunt cuprinse în Hotărârea nr. 1739/2006 actualizată și modificată prin Hotărârea nr. 19/2014.

 

Avizele PSI pentru construcțiile cuprinse în Hotărârea nr. 1739/2006 sunt necesare în următoarele situații:

 

 • Aviz solicitat prin certificate de urbanism
 • Avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinație și modernizările la construcțiile și amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizații de construire
 • Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea construcțiilor în interiorul parcelelor și asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice
 • În cazul sistemelor, lucrărilor și rețelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localități, platforme și parcuri industriale.
 • În cazul lucrărilor noi, modificărilor și modernizărilor instalațiilor de stingere cu apă, detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la clădiri existente.

 Autorizațiile PSI se solicită după darea în exploatare a construcțiilor și asigurarea cerințelor de Securitate la incendiu.

Expertiza tehnică presupune o activitate complexă de evaluare a stării tehnice a unei construcții prin raportare la cerințele legale. Aceasta se realizează în situația de intervenție prin renovare, modificare, consolidare, supraetajare, recompartimentare, alipire sau în cazul unei lucrări de construcție ori demolare în apropierea unei clădiri.

 

Auditul energetic determină caracteristicile termo-energetice ale unei clădiri și stabilește care sunt soluțiile de reabilitare sau modernizare în acest sens. Memento Architecture realizează acest tip de expertize și audituri, inclusiv studii geotehnice prin care se determină consistența și structura solului și se fac recomandări cu privire la proiectarea construcției.

 

Alte avize oferite de memento Architecture:

 • Aviz apă București
 • Aviz aparare civilă
 • Aviz definitiv pentru branșament apă și racord canalizare
 • Aviz drumuri naționale
 • Aviz Electrica
 • Aviz gaze naturale
 • Aviz mediu
 • Aviz monumente istorice
 • Aviz salubritate
 • Aviz sănătate publică
 • Aviz Canalizare București