consultanta

Arhitecții Memento Architecture oferă consultanță de specialitate în zona de real-estate, atât B2B, cât și B2C, în zona construcțiilor industriale și comerciale, realizează studii de fezabilitate și rapoarte de mediu. Memento Architecture oferă consultanță pe o gamă largă de oferte, de la alegerea terenului potrivit, configurarea proceselor de proiectare, selecția de oferte pentru realizarea construcțiilor de case, blocuri de locuințe sau sedii de firme, până la urmărirea de șantier, respectiv asistență post-execuție.

 

 

Consultanță investiții imobiliare, industriale sau comerciale

Achiziționarea unui teren, ca primă etapă în vederea construirii unui imobil, constituie una dintre cele mai importante etape din întregul proces al investiției. Achiziținoarea unei proprietăți decide direct soarta și destinatia imobilului, fie el casa unifamilială, hotel, bloc, clădire de birouri, pensiune sau alt tip de imobil.

Încă din etapa de configurare a procesului de proiectare, vă oferim consultanța necesară pentru a îmbina perfect dorințele dumneavoastră cu exigențele de natură arhitecturală.

În cazul oricărei investiții imobiliare, parametrii tehnico-economici ai acesteia trebuie corelați cu elemente care țin de contextul de urbanizare a terenului, de caracteristicile sau limitările spațiului de construit sau amenajat, de cerințele proiectării cu un impact cât mai redus asupra mediului.

Arhitecții noștri vor susține cauza dumneavoastră în față instituțiilor decidente și vă vor acordă sprijin în alegerea celei mai bune oferte de execuție a construcției prin prisma raportului calitate-timp-preț.

Studiul de fezabilitate sau anteproiectul constituie o etapă complexă în elaborarea proiectului, la care se stabilesc soluțiile funcționale, conceptul, nivelul de dotare pentru noua construcție, ca răspuns la toate problemele legate de tema de proiectare pe care trebuie să o ilustreze complet în limitele unui buget, după posibilitățile investitorului.

În cazul investițiilor complexe și, în mod obligatoriu, la investițiile publice studiul de fezabilitate stabilește și nivelul de rentabilitate al investiției, determinat de parametrii acesteia, de posibilitățile de realizare, exploatare și de amortizarea în timp a construcției.

Studiul de fezabilitate (anteproiectul) este principala fază de elaborare a proiectului la care arhitectul dă adevărata măsură a capacității sale de creație.

Conceptul reprezintă ideea centrală, definitorie, viziunea de ansamblu care generează proiectul, constituindu-se astfel într-un fel de fundație pe care se va ridica viitoarea construcție creativă a arhitectului. Trăind într-o eră a vizualului, reprezentarea grafică a conceptului prin imagini statice sau dinamice vine în sprijinul înțelegerii de către beneficiar a viziunii arhitectului, punând în valoare și potențând proiectul. Memento Architecture realizează modelări sau simulări 3D și fotorealiste care facilitează perceperea de către beneficiar a spațiului proiectat, a luminii, umbrelor, culorilor, texturilor, materialelor și a calității viitorului proiect.

Prezența arhitectului și a proiectanților de specialitate pe șantier este o componentă esențiala a asigurării calității execuției lucrărilor de construire. Din punctul de vedere al legislației în vigoare, există două niveluri distincte de exercitare: urmărirea de șantier și asistența tehnică.

În fazele determinante ale execuției lucrării, care sunt stabilite prin proiect, Memento Architecture este prezentă pe șantier printr-un arhitect desemnat, care verifică și validează, pe bază de rapoarte, conformitatea cu proiectul.

Asistenta tehnică pe șantier implică două aspecte principale care de regulă se întrepătrund:

1. Verificarea curentă a calității execuției lucrărilor de construire și a modului de respectare a proiectului, care se desfășoară pe baza unui program periodic (de două ori pe săptămână, săptămânal, bilunar sau de câte ori este nevoie), pe toată durata lucrărilor sau pe perioade determinate (mai puțin recomandabil).

În această activitate se înscriu și stabilirea soluțiilor pentru explicitarea sau completarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și pentru remedierea unor abateri sau erori minore de execuție a căror rezolvare nu modifică proiectul și autorizația de construire .

Asistența tehnică curentă va fi consemnată într-un registru de note și dispoziții de șantier aflat în permanență la punctul de lucru.

În cazul completărilor sau modificărilor de soluții se vor întocmi dispoziții de șantier, care după caz vor fi vizitate și de verificatori tehnici de proiecte. Când prin dispozițiile de șantier se aduc modificări față de autorizația de construire acestea vor fi supuse procedurii de autorizare în condițiile legii.

La aceste activități se adaugă (în faza finală a lucrărilor) participarea arhitectului/proiectantului la întocmirea de către beneficiar a cărții tehnice a construcției și receptia lucrărilor executate.

Memento Architecture poate efectua managementul oricărui proiect de construcții, în întreaga sa complexitate.

Memento Architecture realizează rapoarte de mediu sau documentație specializată pentru a determina impactul pe care anumite lucrări de construcții îl pot avea asupra mediului:

  • Elaboratorare Studii de evaluare a impactului asupra mediului
  • Elaborare Studii de evaluare adecvată
  • Elaborare Rapoarte de amplasament
  • Elaborare Rapoarte de securitate
  • Elaborare Rapoarte de mediu pentru planuri, proiecte și programe - PUG, PUZ, PUD
  • Elaborare Bilanțuri de mediu
  • Elaborarea/fundamentarea de Programe pentru conformare/Programe de modernizare
  • Reprezentarea clienților în relația cu Agenția pentru Protecția Mediului

 

De asemenea, echipa noastră este specializată în monitorizarea factorilor de mediu, cum ar fi zgomotele, noxele, vibrațiile sau praful.